VEILIGHEIDSBLADEN

 

 

Wat is een veiligheidsinformatieblad?

 

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

 

Wie een dergelijke stof of preparaat in de handel brengt (als producent, importeur of verdeler) moet op aanvraag aan de professionele gebruiker ervan een veiligheidsinformatieblad verstrekken. De bedoeling is dat deze laatste:

 

- weet welke gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn

- weet welke de risico's verbonden aan het gebruik ervan zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu

- de nodige maatregelen kan treffen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk

 

 

Waar kan ik jullie veiligheidsbladen vinden?

 

De belangrijkste veiligheidsbladen kan u bij de productomschrijvingen onder Epple, Prolac en Hanns Eggen vinden. Indien u hier niet vindt wat u zoekt, vul dan gerust het contactformulier in om deze aan te vragen.