REACH

 

 

Wat is REACH?

 

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam 'REACH' betekent Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De regelgeving (Verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006, en is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden.

 

Het Europees Chemicaliënagentschap is verantwoordelijk voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen. Het doel van het REACH-systeem is het beheersen van de risico's van chemische stoffen, zoals de risico's van giframpen, brand en explosies en gezondheidsschade bij werknemers en consumenten.

 

Volgens het REACH-systeem zouden alle stoffen die in de Europese Unie in gebruik zijn of in gebruik worden genomen als volgt behandeld moeten worden:

 

- inventariseren via een verplichte registratie van de producent of importeur

- evalueren voor wat betreft hun risico's voor mens en milieu

- op basis daarvan al dan niet toelating te geven (autorisatie) om de stoffen te gebruiken

 

Zie ook de pagina van de Europese Commissie over REACH (Engelstalig).

 

 

Zijn jullie producten conform de REACH wetgeving?

 

Aangezien wij zelf niets produceren, hebben wij dit bij onze leveranciers nagevraagd. Deze hebben ons bevestigd dat hun producten aan de REACH wetgeving voldoen. Hun verklaring kan u hier vinden:

Epple Druckfarben (DE)
Prolac Products (EN)

 Tel:  (00 32) 14 33 77 00

E-mail: info@epplebenelux.com

 

© 2020 by Epple Druckfarben Benelux BV