Epple Druckfarben wil duurzaam drukken en de producten daarvan verder onder de aandacht brengen. Om dat te bereiken, heeft het bedrijf voor drukkers en producenten van merkartikelen het nieuwe inktsysteem PURe ontwikkeld. Dit systeem helpt de gezondheid van consument en drukker beter te beschermen, doordat deze inkten geen metaalhoudende droogmiddelen of foto-initiatoren bevatten.

Voor dr. Carl Epple, hoofd Ontwikkeling & Innovatie bij Epple Druckfarben AG in Neusäß, zijn een milieuvriendelijke samenstelling en snelle verwerking de beste eigenschappen van deze offsetinkten. PURe is een zelfstandig, derde-inktsysteem met eigenschappen tussen die van offsetinkten op oliebasis en die van lichtdrogende inkten en is het resultaat van eigen ontwikkelingswerk van deze Zuid-Duitse offsetinktspecialist.

Met de producten Ökoplus en Ökoprint, de aardolievrije inkten voor vellenoffset die het bedrijf in 1993 introduceerde, ziet Epple zich als een pionier op dit gebied. Deze inkten bestaan grotendeels uit hernieuwbare grondstoffen en zijn als “ecologische inkten” in de markt gezet.

 

Recentere mijlpalen op gebied van duurzaam drukken waren het op de markt brengen van de BoFood-reeks voor voedselverpakkingen, met ingrediënten die geen bezwaren opleveren bij migratie, en van het product BoFood Organic, dat geschikt is voor direct contact met levensmiddelen. Deze reeksen werden resp. in 2008 en 2012 op de markt gebracht.

De tijd is rijp

De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de problematiek rondom milieu, afval en recyclage. Tot voor kort aanvaardden eindverbruikers over het algemeen nog wel milieuonvriendelijk drukwerk, zolang het maar aan de regels voldeed. Dat was dan meestal vanwege de kosten, uit gemakzucht of onwetendheid of gewoonweg omdat er geen alternatief bestond. In de toekomst zal daarentegen de vraag toenemen naar drukwerk met inktsystemen die zowel ecologisch als economisch verantwoord zijn.

 

Met dit uitgangspunt ontwikkelde Epple met PURe een volledig nieuw inktsysteem dat zowel drukkers als consumenten meer bescherming biedt. PURe kan worden verwerkt op alle gangbare vellenoffsetpersen. De nieuwe inkten zijn vooral gericht op drukkerijen die waarde hechten aan veilig drukwerk, kwaliteit en snelle en verdere verwerking.

Daarnaast wil Epple met de PURe-technologie ook nog aan de slag gaan met speciale uitdagingen, zoals drukwerk voor verpakkingen van levensmiddelen.

Eigenschappen

Voor Epple stonden bij de ontwikkeling van PURe twee duurzaamheidsdoelstellingen voorop: de inkten mogen niet etiketteringsplichtig zijn (dus geen aanduiding als gevaarlijke stof) en de samenstelling moet milieuvriendelijk zijn. “De PURe-inkten zijn identiek aan of vergelijkbaar met traditionele inkten”, aldus dr. Epple. “Maar voor wat de harsen en bindmiddelen betreft, hebben we volledig afstand genomen van de bekende grondstoffen die in de offset gebruikelijk zijn.” Alle bindmiddelen zijn volledig gebaseerd op hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. Nieuw is ook dat het drogen gebeurt zonder metaalverbindingen zoals kobalt- of mangaanzepen.

Daarom vermeldt het productetiket ook de aanduiding ‘metalltrocknerfrei’ (vrij van metaalhoudende droogmiddelen). Deze en andere droogmiddelen op basis van metalen zijn momenteel controversieel vanwege mogelijke risico’s voor de gezondheid.

Snelle verwerking

De samenstelling van PURe levert de drukker ook een kostenvoordeel op. “Als we eerlijk zijn, is de verwerkingssnelheid een van de weinige factoren waarmee de drukker tegenwoordig geld kan verdienen”, licht dr. Epple toe. PURe, waarvoor een octrooi is aangevraagd, maakt het mogelijk om het drukwerk sneller verder te verwerken. Daarnaast dalen ook de voorraad, de levertijden en het kapitaalbeslag, omdat de inkt (afhankelijk van het substraat) zeer snel kan drogen. “Daarmee kan het drukwerk vaak zonder vertraging verder worden verwerkt en is het traditionele drogen, inclusief de daaraan verbonden investeringen, overbodig”, aldus dr. Epple.

Ook kunnen de milieuvriendelijke inkten worden gebruikt met een breed assortiment substraten. Op ongestreken papier halen deze inkten volgens dr. Epple een hoge glans en plasticiteit. Verder bieden ze uitstekende drogingseigenschappen op zuigende substraten en kan het drukwerk duidelijk sneller worden verwerkt dan bij conventionele offsetinkten op oliebasis.

Lees ook:  Kliemo, de eerste drukkerij in Europa die PURe-inkten gebruikt 

Terug

PURe:

duurzame offsetinkten

 

 

advertentie

 Tel:  (00 32) 14 33 77 00

E-mail: info@epplebenelux.com

 

© 2020 by Epple Druckfarben Benelux BV