TECHNISCH

 

Bij verschillende drukkerijen zien wij dikwijls dezelfde problemen terugkomen. Met deze info willen wij u helpen courant voorkomende vragen en problemen op een eenvoudige manier op te lossen.

Wat is metamerie?

 

Van metamerie is sprake wanneer twee voorwerpen onder bepaalde omstandigheden dezelfde kleur lijken te hebben, terwijl er onder andere omstandigheden een kleurverschil te zien is. Men noemt de spectra van twee verschillende lichtbronnen metameer als de kleur van die bronnen voor het menselijk oog hetzelfde is. Kleuren die zich onder verschillende lichtsoorten visueel niet onderscheiden zijn niet metameer. Ze hebben dezelfde spectrale eigenschappen.

 

Metamerie doet zich meestal voor, wanneer bijv. de kleurinstelling met andere kleurstoffen (in de offsetdruk meestal poederpigmenten) wordt gemaakt. In de praktijk is dit het geval, wanneer kleurmonsters moeten worden nagemaakt, die oorspronkelijk met standaardpigmenten werden gerecepteerd en er nu bij het namaken speciale eisen worden gesteld aan de kleurechtheid. In dergelijke gevallen moet men speciale pigmenten aanspreken die verschillende spectrale eigenschappen vertonen. De metamerie-index (MT) beschrijft het door het veranderen van de lichtsoort veroorzaakte kleurverschil ΔE*ab, die de beide kleuren onder een testlichtsoort vertonen.

 

De afstand tussen twee proefstukken bij een gegeven belichting wordt gemeten, niet het kleurverschil van een proefstuk onder een verschillende belichting. De metamerie van twee kleuren is des te sprekender, hoe groter de metamerie-index is of hoe groter het kleurverschil na het veranderen van de lichtsoort is.

 

Opmerking: Een enkele kleurproef is nooit metameer! Wanneer bijvoorbeeld een roodachtig blauw onder een andere lichtbron zijn roodheid verliest spreekt men van een kleurtintomslag bij de belichtingswissel.

 

 

Terug

 Tel:  (00 32) 14 33 77 00

E-mail: info@epplebenelux.com

 

© 2020 by Epple Druckfarben Benelux BV